Zpráva nezávislého auditora o ověření roční účetní uzávěrky k 31.12.2014


Published: Praha : Výzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický , 2015


Extent: 5 stran plus přílohy
Link: https://knihovna.vugtk.cz/record/192643/files/Audit2014.pdf

The record appears in these collections:
Documents of VÚGTK > General Documents

 Record created 2015-05-12, last modified 2015-05-12


Fulltext:
Download fulltext
PDF

Rate this document:

Rate this document:
1
2
3
 
(Not yet reviewed)