@article{192643,
   title    = "Zpráva nezávislého auditora o ověření roční
           účetní uzávěrky k 31.12.2014",
}