@article{192685,
   author    = "Česko",
   title    = "Národní kosmický plán 2014 - 2019: National space plan
           2014 - 2019",
}