Dynamická geovizualizace v krizovém managementu; 1. vydání
Konečný, Milan ; Březinová, Šárka ; Drápela, Milan V. ; Friedmannová, Lucie ; Herman, Lukáš ; Hübnerová, Zuzana ; Kolář, Miroslav ; Kolejka, Jaromír ; Konečný, Milan ; Kozel, Jiří ; Kubíček, Petr ; Kučerová, Jitka ; Ludík, Tomáš ; Michálek, Jaroslav ; Mísařová, Darina ; Mulíčková, Eva ; Ráček, Jaroslav ; Rybanský, Marian ; Řezník, Tomáš ; Stachoň, Zdeněk ; Svatoňová, Hana ; Šafr, Gustav ; Šašinka, Čeněk ; Štampach, Radim ; Štěrba, Zbyněk ; Tajovská, Kateřina ; Talhofer, Václav ; Trnková, Zuzana ; Veselý, Vítězslav ; Zbořil, Jiří ; Masarykova univerzita. Geografický ústav Přírodovědecké fakulty. Laboratoř geoinformaticky a kartografie

Signature: 51198
ISBN: 978-80-210-5858-3

Published: Brno : Masarykova univerzita , 2011
Annotation: Kniha popisuje výsledky výzkumného záměru s názvem "Dynamická geovizualizace v krizovém managementu" (MSM0021622418). Kniha popisuje výzkum dynamické geovizualizace a komplexně se zabývá procesem vzniku, aktualizace, generalizace a přenosu informací uživateli a jejich vizualizací. Složky krizového řízení mohou z pohledu geoinformatiky využívat jak prostorové datové infrastruktury, včetně systémů pro sběr, zpracování, ukládání a přesnost aktuálních, zpravidla dynamicky se měnících se dat, tak i postupy kartografické vizualizace, kterými jsou data a informace předávány jejich uživatelům. Uživatelé, zejména v mobilních složkách pohybujících se přímo v terénu, činí svá rozhodnutí na základě vizuálního vjemu uvedené informace. V knize je popsáno vytvoření standardní digitální kartografické infrastruktury pro dynamickou vizualizaci geoprostorových dat, která zajišťuje mobilní služby v krizovém managementu, což bylo hlavním cílem výzkumného záměru. Dále je v knize popsána analýza systému geoinformační infrastruktury a z hlediska jeho funkčnosti pro kartografickou vizualizaci s orientací na dynamickou vizualizaci, analýza metod a prostředků dynamické kartografické vizualizace, návrh koncepce, její ověření na zkušebních vzorcích a zpracování pilotních projektů. V knize lze nalézt také popis nových moderních oblastí kartografie, zejména adaptivní a kontextové. Kniha o interdisciplinárním výzkumu v oblasti kartografie, geoinformatiky, psychologie a geografie při řešení problémů krizového řízení je v ČR ojedinělá.
Annotation: Kniha popisuje výsledky výzkumného záměru s názvem "Dynamická geovizualizace v krizovém managementu" (MSM0021622418). Kniha popisuje výzkum dynamické geovizualizace a komplexně se zabývá procesem vzniku, aktualizace, generalizace a přenosu informací uživateli a jejich vizualizací. Složky krizového řízení mohou z pohledu geoinformatiky využívat jak prostorové datové infrastruktury, včetně systémů pro sběr, zpracování, ukládání a přesnost aktuálních, zpravidla dynamicky se měnících se dat, tak i postupy kartografické vizualizace, kterými jsou data a informace předávány jejich uživatelům. Uživatelé, zejména v mobilních složkách pohybujících se přímo v terénu, činí svá rozhodnutí na základě vizuálního vjemu uvedené informace. V knize je popsáno vytvoření standardní digitální kartografické infrastruktury pro dynamickou vizualizaci geoprostorových dat, která zajišťuje mobilní služby v krizovém managementu, což bylo hlavním cílem výzkumného záměru. Dále je v knize popsána analýza systému geoinformační infrastruktury a z hlediska jeho funkčnosti pro kartografickou vizualizaci s orientací na dynamickou vizualizaci, analýza metod a prostředků dynamické kartografické vizualizace, návrh koncepce, její ověření na zkušebních vzorcích a zpracování pilotních projektů. V knize lze nalézt také popis nových moderních oblastí kartografie, zejména adaptivní a kontextové. Kniha o interdisciplinárním výzkumu v oblasti kartografie, geoinformatiky, psychologie a geografie při řešení problémů krizového řízení je v ČR ojedinělá.


Extent: 379 stran
Notes: Project summary in english.

The record appears in these collections:
Content Characterization > GIS & Geoinformatics
Content Characterization > Cartography
Content Characterization > Geography
Library VÚGTK > Books

 Record created 2015-09-14, last modified 2018-11-27Rate this document:

Rate this document:
1
2
3
 
(Not yet reviewed)