000192709 001__ 192709
000192709 003__ CZ-ZdVUG
000192709 005__ 20181127114057.0
000192709 020__ $$a978-80-85881-34-9
000192709 044__ $$axr
000192709 041__ $$acze
000192709 040__ $$aABC039$$bcze$$erda
000192709 24510 $$aSoubor studijních materiálů a prezentací vzdělávacího modulu pro zaměstnance realitních firem$$bzpracovaného v rámci projektu Prohloubení nabídky dalšího vzdělávání v oblasti zeměměřictví a katastru nemovitostí ve Středočeském kraji$$cZpracoval kolektiv autorů, sestavil Ing. Jiří Drozda
000192709 264_1 $$aZdiby$$bVýzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický, v.v.i., Odvětvové informační středisko$$c2014
000192709 300__ $$a163 stran$$c24 cm
000192709 338__ $$2rdacarrier$$asvazek$$bnc
000192709 336__ $$2rdacontent$$atext$$btxt
000192709 655_4 $$amonografie
000192709 653__ $$avzdělávání$$arealitní firmy
000192709 7001_ $$aDrozda, Jiří
000192709 7101_ $$aVýzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický, v.v.i.
000192709 910__ $$aABC039$$b51185
000192709 980__ $$askoleni
000192709 985__ $$askolstvi
000192709 985__ $$adrozda
000192709 990__ $$arevize2015$$b150921$$cklo
000192709 999__ $$a#####nam#a22#####uc#4500
000192709 999C1 $$9CURATOR$$aCZ.1.07/3.2.11/03.0115$$bEvropský sociální fond