000192711 001__ 192711
000192711 003__ CZ-ZdVUG
000192711 005__ 20170529132409.0
000192711 020__ $$a978-80-85881-32-5
000192711 044__ $$axr
000192711 041__ $$acze
000192711 040__ $$aABC039$$bcze$$erda
000192711 24500 $$aSoubor studijních materiálů a prezentací vzdělávacího modulu pro úředníky státní správy a místní samosprávy$$bzpracovaného v rámci projektu Prohloubení nabídky dalšího vzdělávání v oblasti zeměměřictví a katastru nemovitostí ve Středočeském kraji$$cZpracoval kolektiv autorů, sestavil Ing. Jiří Drozda
000192711 264_1 $$aZdiby$$bVýzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický, v.v.i., Odvětvové informační středisko$$c2014
000192711 300__ $$a157 stran$$c24 cm
000192711 338__ $$2rdacarrier$$asvazek$$bnc
000192711 336__ $$2rdacontent$$atext$$btxt
000192711 653__ $$amístní samospráva$$astátní správa
000192711 655_4 $$ašedá literatura
000192711 7001_ $$aDrozda, Jiří
000192711 7101_ $$aVýzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický, v.v.i.
000192711 910__ $$aABC039$$b51186
000192711 980__ $$askoleni
000192711 985__ $$askolstvi
000192711 985__ $$adrozda
000192711 990__ $$arevize2015$$b150921$$cklo
000192711 999__ $$a#####nam#a22#####uc#4500
000192711 999C1 $$9CURATOR$$aCZ.1.07/3.2.11/03.0115$$bEvropský sociální fond