000192712 001__ 192712
000192712 003__ CZ-ZdVUG
000192712 005__ 20170529132337.0
000192712 020__ $$a978-80-85881-33-2
000192712 044__ $$axr
000192712 041__ $$acze
000192712 040__ $$aABC039$$bcze$$erda
000192712 24500 $$aSoubor studijních materiálů a prezentací vzdělávacího modulu pro zaměstnance stavebních firem$$bzpracovaného v rámci projektu Prohloubení nabídky dalšího vzdělávání v oblasti zeměměřictví a katastru nemovitostí ve Středočeském kraji$$cZpracoval kolektiv autorů, sestavil Ing. Jiří Drozda
000192712 264_1 $$aZdiby$$bVýzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický, v.v.i., Odvětvové informační středisko$$c2014
000192712 300__ $$a155 stran$$c24 cm
000192712 338__ $$2rdacarrier$$asvazek$$bnc
000192712 336__ $$2rdacontent$$atext$$btxt
000192712 653__ $$avzdělávání$$astavebnictví
000192712 655_4 $$ašedá literatura
000192712 7001_ $$aDrozda, Jiří
000192712 7101_ $$aVýzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický, v.v.i.
000192712 910__ $$aABC039$$b51187
000192712 980__ $$askoleni
000192712 985__ $$askolstvi
000192712 985__ $$adrozda
000192712 990__ $$arevize2015$$b150921$$cklo
000192712 999__ $$a#####nam#a22#####uc#4500
000192712 999C1 $$9CURATOR$$aCZ.1.07/3.2.11/03.0115$$bEvropský sociální fond