000192713 001__ 192713
000192713 003__ CZ-ZdVUG
000192713 005__ 20170529132322.0
000192713 020__ $$a978-80-85881-35-6
000192713 044__ $$axr
000192713 041__ $$acze
000192713 040__ $$aABC039$$bcze$$erda
000192713 24500 $$aSoubor studijních materiálů a prezentací. Konzultační semináře pro uchazeče o zkoušku odborné způsobilosti k udělení úředního oprávnění pro ověřování výsledků zeměměřických činností$$bzpracovaného v rámci projektu Prohloubení nabídky dalšího vzdělávání v oblasti zeměměřictví a katastru nemovitostí ve Středočeském kraji$$cZpracoval kolektiv autorů, sestavil Ing. Jiří Drozda
000192713 264_1 $$aZdiby$$bVýzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický, v.v.i., Odvětvové informační středisko$$c2014
000192713 300__ $$a152 stran$$c24 cm
000192713 338__ $$2rdacarrier$$asvazek$$bnc
000192713 336__ $$2rdacontent$$atext$$btxt
000192713 653__ $$avzdělávání$$astavebnictví
000192713 655_4 $$ašedá literatura
000192713 7001_ $$aDrozda, Jiří
000192713 7101_ $$aVýzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický, v.v.i.
000192713 910__ $$aABC039$$b51188
000192713 980__ $$askoleni
000192713 985__ $$askolstvi
000192713 985__ $$adrozda
000192713 990__ $$arevize2015$$b150921$$cklo
000192713 999__ $$a#####nam#a22#####uc#4500
000192713 999C1 $$9CURATOR$$aCZ.1.07/3.2.11/03.0115$$bEvropský sociální fond