Soubor studijních materiálů a prezentací. Konzultační semináře pro uchazeče o zkoušku odborné způsobilosti k udělení úředního oprávnění pro ověřování výsledků zeměměřických činností: zpracovaného v rámci projektu Prohloubení nabídky dalšího vzdělávání v oblasti zeměměřictví a katastru nemovitostí ve Středočeském kraji
Drozda, Jiří ; Výzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický, v.v.i.

Signatura: 51188
ISBN: 978-80-85881-35-6

Nakladatelské údaje: Zdiby : Výzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický, v.v.i., Odvětvové informační středisko , 2014Rozsah: 152 stran

Typ publikace: šedá literatura

Záznam se nachází v těchto sbírkách:
Výsledky VÚGTK > Vědečtí pracovníci VÚGTK > Ing. Jiří Drozda
Dokumentační centrum VÚGTK > Školící materiály
Obsahová charakteristika dokumentů > Školství & vzdělávání

 Záznam vytvořen 2015-09-21, poslední editace 2017-05-29Hodnotit tento dokument:

Rate this document:
1
2
3
 
(Ještě nerecenzováno)