000192720 001__ 192720
000192720 005__ 20150923102525.0
000192720 022__ $$a2336-3843
000192720 040__ $$aABC039$$bcze
000192720 044__ $$axr
000192720 041__ $$acze
000192720 1102_ $$aVýzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický, v.v.i.
000192720 24510 $$aVýroční zpráva za rok 2001$$cVýzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický
000192720 2460_ $$aAnnual report 2001 of the Research institute of geodesy, topography and cartography
000192720 264_1 $$aZdiby$$bVýzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický - VÚGTK$$c2002
000192720 300__ $$a85 stran$$bkroužková vazba$$c21 cm
000192720 490__ $$aEdice VÚGTK$$vŘada 7
000192720 506__ $$apublic
000192720 520__ $$9cze$$aV této výroční zprávě za rok 2001 je referováno o činnosti a výsledcích prací VÚGTK. Jednotlivé oblasti jsou prezentovány podle útvarů a realizačních týmů, do kterých je ústav členěn. Vývojové a výzkumné útvary VÚGTK jsou tyto: Útvar geografických informačních systémů a katastru nemovitostí, Odvětvové informační středisko se Zeměměřickou knihovnou, která je nejúplnější knihovnou odvětví zeměměřictví a katastru v České republice, Útvar geodezie a geodynamiky na Geodetické observatoři Pecný u Ondřejova a Útvar metrologie a inženýrské geodézie. VÚGTK má metrologické středisko s akreditací pro kalibrační a metrologické práce. Na závěr zprávy jsou přehledné přílohy o publikační a další činnosti zaměstnanců ústavu.
000192720 540__ $$aDílo je chráněno podle autorského zákona č. 121/2000 Sb.
000192720 653_0 $$avýroční zpráva$$astátní správa
000192720 655_4 $$avýroční zprávy
000192720 7001_ $$aSlaboch, Václav
000192720 7001_ $$aDrtinová, Jana
000192720 7001_ $$aKocáb, Milan
000192720 7001_ $$aKostelecký, Jan
000192720 7001_ $$aNejedlý, Václav
000192720 7001_ $$aPizúr, Miloslav
000192720 7001_ $$aŠimek, Jaroslav
000192720 910__ $$aABC039$$b39972
000192720 980__ $$avyrocni_zpravy_vugtk