000192721 001__ 192721
000192721 005__ 20150923103422.0
000192721 022__ $$a2336-3843
000192721 044__ $$axr
000192721 041__ $$acze
000192721 040__ $$aABC039$$bcze
000192721 1102_ $$aVýzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický, v.v.i.
000192721 24510 $$aVýroční zpráva za rok 2000$$cVýzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický
000192721 2460_ $$aAnnual report 2000 of the Research institute of geodesy, topography and cartography
000192721 264_1 $$aZdiby$$bVýzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický - VÚGTK$$c2001
000192721 300__ $$a82 stran$$bkroužková vazba$$c21 cm
000192721 490__ $$aEdice VÚGTK$$vŘada 7
000192721 506__ $$apublic
000192721 520__ $$9cze$$aV této zprávě je stručně referováno o činnosti a výsledcích prací VÚGTK. Jednotlivá témata jsou prezentována podle útvarů a realizačních týmů, do kterých je útvar členěn. Útvar GIS a katastru nemovitostí pracoval na vývoji a údržbě systému MicroGEOS pro tvorbu a vedení katastrálních map a zpracovával SW produkty pro informační systémy nemovitostí. Odvětvové informační středisko, jeho knihovna, ediční činnost a vzdělávací aktivita byla zejména ve znamení ukončení digitalizace katalogu knihovny a jeho prezentace v Internetu. Vydání CD-ROM je počin a pokusem o využití nových médií i v oboru informací v zeměměřictví a katastru. Práce a výsledky útvaru geodezie a geodynamiky na Geodetické observatoři Pecný u Ondřejova mají již několik let evropskou úroveň. Největším úspěchem roku 2000 bylo založení Výzkumného centra dynamiky Země, které je dotováno z programu pro experimentální pracoviště MŠMT. Ústavní osvědčení o akreditaci pro kalibrační laboratoř metrologického střediska je první toho druhu v ČR. Na závěr jsou připojeny přílohy o publikační a jiné činnosti zaměstnanců ústavu.
000192721 540__ $$aDílo je chráněno podle autorského zákona č. 121/2000 Sb.
000192721 653_0 $$avýroční zpráva$$astátní správa
000192721 655_4 $$avýroční zprávy
000192721 7001_ $$aSlaboch, Václav
000192721 7001_ $$aDrtinová, Jana
000192721 7001_ $$aKocáb, Milan
000192721 7001_ $$aKostelecký, Jan
000192721 7001_ $$aNejedlý, Václav
000192721 7001_ $$aPizúr, Miloslav
000192721 7001_ $$aŠimek, Jaroslav
000192721 910__ $$aABC039$$b39972
000192721 980__ $$avyrocni_zpravy_vugtk