Výroční zpráva za rok 2000

Varying Form of Title: Annual report 2000 of the Research institute of geodesy, topography and cartography
Slaboch, Václav ; Drtinová, Jana ; Kocáb, Milan ; Kostelecký, Jan ; Nejedlý, Václav ; Pizúr, Miloslav ; Šimek, Jaroslav ; Výzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický, v.v.i.

Signature: 39972
ISSN: 2336-3843

Published: Zdiby : Výzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický - VÚGTK , 2001
Edition: Edice VÚGTK
Annotation: cze V této zprávě je stručně referováno o činnosti a výsledcích prací VÚGTK. Jednotlivá témata jsou prezentována podle útvarů a realizačních týmů, do kterých je útvar členěn. Útvar GIS a katastru nemovitostí pracoval na vývoji a údržbě systému MicroGEOS pro tvorbu a vedení katastrálních map a zpracovával SW produkty pro informační systémy nemovitostí. Odvětvové informační středisko, jeho knihovna, ediční činnost a vzdělávací aktivita byla zejména ve znamení ukončení digitalizace katalogu knihovny a jeho prezentace v Internetu. Vydání CD-ROM je počin a pokusem o využití nových médií i v oboru informací v zeměměřictví a katastru. Práce a výsledky útvaru geodezie a geodynamiky na Geodetické observatoři Pecný u Ondřejova mají již několik let evropskou úroveň. Největším úspěchem roku 2000 bylo založení Výzkumného centra dynamiky Země, které je dotováno z programu pro experimentální pracoviště MŠMT. Ústavní osvědčení o akreditaci pro kalibrační laboratoř metrologického střediska je první toho druhu v ČR. Na závěr jsou připojeny přílohy o publikační a jiné činnosti zaměstnanců ústavu.
Annotation: V této zprávě je stručně referováno o činnosti a výsledcích prací VÚGTK. Jednotlivá témata jsou prezentována podle útvarů a realizačních týmů, do kterých je útvar členěn. Útvar GIS a katastru nemovitostí pracoval na vývoji a údržbě systému MicroGEOS pro tvorbu a vedení katastrálních map a zpracovával SW produkty pro informační systémy nemovitostí. Odvětvové informační středisko, jeho knihovna, ediční činnost a vzdělávací aktivita byla zejména ve znamení ukončení digitalizace katalogu knihovny a jeho prezentace v Internetu. Vydání CD-ROM je počin a pokusem o využití nových médií i v oboru informací v zeměměřictví a katastru. Práce a výsledky útvaru geodezie a geodynamiky na Geodetické observatoři Pecný u Ondřejova mají již několik let evropskou úroveň. Největším úspěchem roku 2000 bylo založení Výzkumného centra dynamiky Země, které je dotováno z programu pro experimentální pracoviště MŠMT. Ústavní osvědčení o akreditaci pro kalibrační laboratoř metrologického střediska je první toho druhu v ČR. Na závěr jsou připojeny přílohy o publikační a jiné činnosti zaměstnanců ústavu.


Extent: 82 stran
Keywords: výroční zpráva ; státní správa
Publication type: výroční zprávy

The record appears in these collections:
Documents of VÚGTK > Annual reports > Annual reports VÚGTK

 Record created 2015-09-23, last modified 2015-09-23Rate this document:

Rate this document:
1
2
3
 
(Not yet reviewed)