Výroční zpráva VÚGTK za rok 1968
Výzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický, v.v.i.

Signature: 39972
ISSN: 2336-3843

Published: Zdiby : Výzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický , 1969
Edition: Edice VÚGTK
Annotation: cze Tato zpráva informuje o činnosti Výzkumného ústavu geodetického, topografického a kartografického v Praze (dále jen VÚGTK) v roce 1968. Hlavním obsahem této činnosti bylo řešení vědeckovýzkumných úkolů, daných prováděcím plánem rozvoje vědy a techniky na rok 1968 s převodem čtvrtého pětiletého plánu na nové ekonomické podmínky (ÚSKG č. 6256/1967/11-103 ze dne 11.10.1967) . V celkových proporcích bylo řešení vědeckovýzkumných úkolů ovlivněno daným rozpisem ukazatelů plánu rozvoje vědy a techniky na rok 1968 (ÚSGK č. 7670/1967/11-103 ze dne 22.12.1967). Mimo plnění plánovaných výzkumných úkolů se Oborové vývojové středisko (dále jen OVS) a Oborové středisko vědeckotechnických a ekonomických informací a propagace (dále jen OSVTEIP) řídilo ve svých dalších úkolech ústavním plánem, který schválil ředitel ústavu. Podle obdobného plánu postupovalo ve své činnosti také Oborové středisko pro vzdělávání pracujících (dále jen OSVP).
Annotation: Tato zpráva informuje o činnosti Výzkumného ústavu geodetického, topografického a kartografického v Praze (dále jen VÚGTK) v roce 1968. Hlavním obsahem této činnosti bylo řešení vědeckovýzkumných úkolů, daných prováděcím plánem rozvoje vědy a techniky na rok 1968 s převodem čtvrtého pětiletého plánu na nové ekonomické podmínky (ÚSKG č. 6256/1967/11-103 ze dne 11.10.1967) . V celkových proporcích bylo řešení vědeckovýzkumných úkolů ovlivněno daným rozpisem ukazatelů plánu rozvoje vědy a techniky na rok 1968 (ÚSGK č. 7670/1967/11-103 ze dne 22.12.1967). Mimo plnění plánovaných výzkumných úkolů se Oborové vývojové středisko (dále jen OVS) a Oborové středisko vědeckotechnických a ekonomických informací a propagace (dále jen OSVTEIP) řídilo ve svých dalších úkolech ústavním plánem, který schválil ředitel ústavu. Podle obdobného plánu postupovalo ve své činnosti také Oborové středisko pro vzdělávání pracujících (dále jen OSVP).


Extent: 134 stran
Keywords: výroční zpráva ; státní správa
Publication type: výroční zprávy

The record appears in these collections:
Documents of VÚGTK > Annual reports > Annual reports VÚGTK

 Record created 2015-09-24, last modified 2015-09-24Rate this document:

Rate this document:
1
2
3
 
(Not yet reviewed)