Geoinformační technologie ve fenologickém výzkumu a mapování; 1. vydání
Vávra, Aleš ; Katedra geoinformatiky. Přírodovědecká fakulta. Univerzita Palackého v Olomouci

Signature: 51207
ISBN: 978-80-244-4056-9

Published: Olomouc : Univerzita Palackého v Olomouci , 2015
Annotation: Hlavním tématem je integrace fenologického výzkumu a geoinformačních technologií, zejména s ohledem na prostorové zpracování fenologických dat a jejich vizualizaci. Kromě teoretické části popisující aspekty daného tématu je monografie doplněna o případové studie, které prakticky ověřují či rozporují stanovené cíle. Publikace může sloužit jako podklad či inspirace v dalším výzkumu, především v oblasti prostorového zpracování fonologických dat.
Annotation: Hlavním tématem je integrace fenologického výzkumu a geoinformačních technologií, zejména s ohledem na prostorové zpracování fenologických dat a jejich vizualizaci. Kromě teoretické části popisující aspekty daného tématu je monografie doplněna o případové studie, které prakticky ověřují či rozporují stanovené cíle. Publikace může sloužit jako podklad či inspirace v dalším výzkumu, především v oblasti prostorového zpracování fonologických dat.


Extent: 144 stran
Keywords: geoinformatika ; fenologie
Publication type: monografie
Notes: Tato monografie vznikla přepracováním disertační práce "Fenologické mapování krajiny s podporou GIT" autora Aleše Vávry. Disertační práce byla obhájena 7.11.2014.; studovna

The record appears in these collections:
Content Characterization > GIS & Geoinformatics
Library VÚGTK > Books

 Record created 2015-10-02, last modified 2021-03-05Rate this document:

Rate this document:
1
2
3
 
(Not yet reviewed)