@article{192734,
   author    = "Vávra, Aleš and Katedra geoinformatiky.
           Přírodovědecká fakulta. Univerzita Palackého v
           Olomouci",
   title    = "Geoinformační technologie ve fenologickém výzkumu a
           mapování; 1. vydání",
   note     = "Tato monografie vznikla přepracováním disertační
           práce "Fenologické mapování krajiny s podporou GIT"
           autora Aleše Vávry. Disertační práce byla obhájena
           7.11.2014.",
}