000192742 001__ 192742
000192742 003__ CZ-ZdVUG
000192742 005__ 20151009091152.0
000192742 022__ $$a2336-274X
000192742 022__ $$a2332-2731
000192742 044__ $$axr
000192742 041__ $$acze
000192742 040__ $$aABC039$$bcze
000192742 1102_ $$aVýzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický, v.v.i.
000192742 24510 $$aNovinky zeměměměřické knihovny$$b2013
000192742 264_1 $$aZdiby$$bVýzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický, v.v.i. Odvětvové informační středisko$$c2013
000192742 655_4 $$aperiodika
000192742 8564_ $$uhttps://knihovna.vugtk.cz/record/192742/files/Novinky%201-2_2013.pdf$$yNZK 1-2/2013
000192742 8564_ $$uhttps://knihovna.vugtk.cz/record/192742/files/nzk_3-4_2013.pdf$$yNZK 3-4/2013
000192742 8564_ $$uhttps://knihovna.vugtk.cz/record/192742/files/nzk_5_2013.pdf$$yNZK 5/2013
000192742 8564_ $$uhttps://knihovna.vugtk.cz/record/192742/files/nzk_6_2013.pdf$$yNZK 6/2013
000192742 8564_ $$uhttps://knihovna.vugtk.cz/record/192742/files/Novinky%201-2_2013.gif?subformat=icon$$xicon$$yNZK 1-2/2013
000192742 8564_ $$uhttps://knihovna.vugtk.cz/record/192742/files/Novinky%201-2_2013.jpg?subformat=icon-180$$xicon-180$$yNZK 1-2/2013
000192742 8564_ $$uhttps://knihovna.vugtk.cz/record/192742/files/Novinky%201-2_2013.jpg?subformat=icon-700$$xicon-700$$yNZK 1-2/2013
000192742 8564_ $$uhttps://knihovna.vugtk.cz/record/192742/files/nzk_3-4_2013.gif?subformat=icon$$xicon$$yNZK 3-4/2013
000192742 8564_ $$uhttps://knihovna.vugtk.cz/record/192742/files/nzk_3-4_2013.jpg?subformat=icon-180$$xicon-180$$yNZK 3-4/2013
000192742 8564_ $$uhttps://knihovna.vugtk.cz/record/192742/files/nzk_3-4_2013.jpg?subformat=icon-700$$xicon-700$$yNZK 3-4/2013
000192742 8564_ $$uhttps://knihovna.vugtk.cz/record/192742/files/nzk_5_2013.gif?subformat=icon$$xicon$$yNZK 5/2013
000192742 8564_ $$uhttps://knihovna.vugtk.cz/record/192742/files/nzk_5_2013.jpg?subformat=icon-180$$xicon-180$$yNZK 5/2013
000192742 8564_ $$uhttps://knihovna.vugtk.cz/record/192742/files/nzk_5_2013.jpg?subformat=icon-700$$xicon-700$$yNZK 5/2013
000192742 8564_ $$uhttps://knihovna.vugtk.cz/record/192742/files/nzk_6_2013.gif?subformat=icon$$xicon$$yNZK 6/2013
000192742 8564_ $$uhttps://knihovna.vugtk.cz/record/192742/files/nzk_6_2013.jpg?subformat=icon-180$$xicon-180$$yNZK 6/2013
000192742 8564_ $$uhttps://knihovna.vugtk.cz/record/192742/files/nzk_6_2013.jpg?subformat=icon-700$$xicon-700$$yNZK 6/2013
000192742 910__ $$aABC039
000192742 980__ $$anzk