@article{192742,
   author    = "Výzkumný ústav geodetický, topografický a
           kartografický, v.v.i.",
   title    = "Novinky zeměměměřické knihovny: 2013",
}