000192744 001__ 192744
000192744 003__ CZ-ZdVUG
000192744 005__ 20151009093130.0
000192744 022__ $$a2336-274X
000192744 022__ $$a2332-2731
000192744 044__ $$axr
000192744 041__ $$acze
000192744 040__ $$aABC039$$bcze
000192744 1102_ $$aVýzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický, v.v.i.
000192744 24510 $$aNovinky zeměměměřické knihovny$$b2012
000192744 264_1 $$aZdiby$$bVýzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický, v.v.i. Odvětvové informační středisko$$c2012
000192744 655_4 $$aperiodika
000192744 910__ $$aABC039
000192744 980__ $$anzk