000192745 001__ 192745
000192745 003__ CZ-ZdVUG
000192745 005__ 20151009093351.0
000192745 022__ $$a2336-274X
000192745 022__ $$a2332-2731
000192745 044__ $$axr
000192745 041__ $$acze
000192745 040__ $$aABC039$$bcze
000192745 1102_ $$aVýzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický, v.v.i.
000192745 24510 $$aNovinky zeměměměřické knihovny$$b2011
000192745 264_1 $$aZdiby$$bVýzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický, v.v.i. Odvětvové informační středisko$$c2011
000192745 655_4 $$aperiodika
000192745 910__ $$aABC039
000192745 980__ $$anzk