Novinky zeměměměřické knihovny: 2015
Výzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický, v.v.i.

ISSN: 2336-274X 2332-2731

Published: Zdiby : Výzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický, v.v.i. Odvětvové informační středisko , 2015


Publication type: periodika
Link: https://knihovna.vugtk.cz/record/192755/files/nzk_1-6_2015.pdf

The record appears in these collections:
Documents of VÚGTK > Journal NZK

 Record created 2015-10-20, last modified 2016-01-06


NZK 1-6/2015:
Download fulltext
PDF

Rate this document:

Rate this document:
1
2
3
 
(Not yet reviewed)