@article{192757,
   title    = "Autorské právo, průmyslová práva: Podle stavu k
           1.4.2002",
}