Reporting výsledků měření permanentních stanic GNSS v roce 2015: Technická zpráva č 1253/2015
Kostlecký, Jan ; Geodetická observatoř Pecný

Signature: VÝZK-Z1253/2016
ISBN: cze

Published: Ondřejov : Výzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický, v.v.i. , 2016
Annotation: Tato technická zpráva je pro Český úřad zeměměřický a katastrální vypracována na základě smlouvy ČÚZK č. 02324/2014-22 ze dne 9. 6. 2014. (dále „Smlouva“). Dle článku I., odstavce a), bodu 2 Smlouvy jsou obsahem zprávy informace „zejména kolik a jaké stanice prokázaly stabilitu, kolik a jaké stanice se posunuly, kolik a jaké stanice byly zrušeny, kolik a jaké stanice byly nově zapojeny do reportingu a informace o použitém hardware a software a další důležité informace.“ Součástí zprávy jsou (ve formě příloh) také časové řady požadované podle článku I., odstavce a), bodu 3) Smlouvy. Kromě požadovaných informací podává zpráva obecný přehled zpracování GNSS měření ze stanic na území ČR v roce 2015, tedy včetně monitoringu a zpracovaných kampaní, v podrobnostech odkazujeme patřičné technické zprávy.
Annotation: Tato technická zpráva je pro Český úřad zeměměřický a katastrální vypracována na základě smlouvy ČÚZK č. 02324/2014-22 ze dne 9. 6. 2014. (dále „Smlouva“). Dle článku I., odstavce a), bodu 2 Smlouvy jsou obsahem zprávy informace „zejména kolik a jaké stanice prokázaly stabilitu, kolik a jaké stanice se posunuly, kolik a jaké stanice byly zrušeny, kolik a jaké stanice byly nově zapojeny do reportingu a informace o použitém hardware a software a další důležité informace.“ Součástí zprávy jsou (ve formě příloh) také časové řady požadované podle článku I., odstavce a), bodu 3) Smlouvy. Kromě požadovaných informací podává zpráva obecný přehled zpracování GNSS měření ze stanic na území ČR v roce 2015, tedy včetně monitoringu a zpracovaných kampaní, v podrobnostech odkazujeme patřičné technické zprávy.


Extent: 13 stran
Keywords: firemní software ; GNSS ; transformace souřadnic ; ETR2000 ; S-JTSK
Publication type: technické zprávy
Link: https://knihovna.vugtk.cz/record/192836/files/TZ1253_Reporting-2015_fin.pdf

The record appears in these collections:
Documents of VÚGTK > Research reports
Content Characterization > Space geodesy & GNSS
Online Resources

 Record created 2016-02-11, last modified 2016-03-20


TZ1253:
Download fulltext
PDF

Rate this document:

Rate this document:
1
2
3
 
(Not yet reviewed)