000192836 001__ 192836
000192836 005__ 20160320122806.0
000192836 020__ $$acze
000192836 041__ $$acze
000192836 040__ $$aABC039$$bcze
000192836 1001_ $$aKostlecký, Jan
000192836 24500 $$aReporting výsledků měření permanentních stanic GNSS v roce 2015$$bTechnická zpráva č 1253/2015$$cJan Kostelecký
000192836 264_1 $$aOndřejov$$bVýzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický, v.v.i.$$c2016
000192836 300__ $$a13 stran
000192836 506__ $$apublic
000192836 520__ $$aTato technická zpráva je pro Český úřad zeměměřický a katastrální vypracována na základě smlouvy ČÚZK č. 02324/2014-22 ze dne 9. 6. 2014. (dále „Smlouva“). Dle článku I., odstavce a), bodu 2 Smlouvy jsou obsahem zprávy informace „zejména kolik a jaké stanice prokázaly stabilitu, kolik a jaké stanice se posunuly, kolik a jaké stanice byly zrušeny, kolik a jaké stanice byly nově zapojeny do reportingu a informace o použitém hardware a software a další důležité informace.“ Součástí zprávy jsou (ve formě příloh) také časové řady požadované podle článku I., odstavce a), bodu 3) Smlouvy. Kromě požadovaných informací podává zpráva obecný přehled zpracování GNSS měření ze stanic na území ČR v roce 2015, tedy včetně monitoringu a zpracovaných kampaní, v podrobnostech odkazujeme patřičné technické zprávy.
000192836 540__ $$aDílo je chráněno podle autorského zákona č. 121/2000 Sb.
000192836 655_4 $$atechnické zprávy
000192836 653_0 $$aS-JTSK$$aETR2000$$atransformace souřadnic$$aGNSS$$afiremní software
000192836 653_2 $$aGeodetická observatoř Pecný
000192836 7102_ $$aGeodetická observatoř Pecný
000192836 8564_ $$uhttps://knihovna.vugtk.cz/record/192836/files/TZ1253_Reporting-2015_fin.pdf$$yTZ1253
000192836 8564_ $$uhttps://knihovna.vugtk.cz/record/192836/files/TZ1253_Reporting-2015_fin.gif?subformat=icon$$xicon$$yTZ1253
000192836 8564_ $$uhttps://knihovna.vugtk.cz/record/192836/files/TZ1253_Reporting-2015_fin.jpg?subformat=icon-180$$xicon-180$$yTZ1253
000192836 8564_ $$uhttps://knihovna.vugtk.cz/record/192836/files/TZ1253_Reporting-2015_fin.jpg?subformat=icon-700$$xicon-700$$yTZ1253
000192836 910__ $$aABC039$$bVÝZK-Z1253/2016
000192836 980__ $$avyzkumne_zpravy
000192836 985__ $$agnss
000192836 985__ $$aonline