Reporting výsledků měření permanentních stanic GNSS v roce 2015: Technická zpráva č 1253/2015
Kostlecký, Jan ; Geodetická observatoř Pecný

Signatura: VÝZK-Z1253/2016
ISBN: cze

Nakladatelské údaje: Ondřejov : Výzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický, v.v.i. , 2016
Anotace: Tato technická zpráva je pro Český úřad zeměměřický a katastrální vypracována na základě smlouvy ČÚZK č. 02324/2014-22 ze dne 9. 6. 2014. (dále „Smlouva“). Dle článku I., odstavce a), bodu 2 Smlouvy jsou obsahem zprávy informace „zejména kolik a jaké stanice prokázaly stabilitu, kolik a jaké stanice se posunuly, kolik a jaké stanice byly zrušeny, kolik a jaké stanice byly nově zapojeny do reportingu a informace o použitém hardware a software a další důležité informace.“ Součástí zprávy jsou (ve formě příloh) také časové řady požadované podle článku I., odstavce a), bodu 3) Smlouvy. Kromě požadovaných informací podává zpráva obecný přehled zpracování GNSS měření ze stanic na území ČR v roce 2015, tedy včetně monitoringu a zpracovaných kampaní, v podrobnostech odkazujeme patřičné technické zprávy.
Anotace: Tato technická zpráva je pro Český úřad zeměměřický a katastrální vypracována na základě smlouvy ČÚZK č. 02324/2014-22 ze dne 9. 6. 2014. (dále „Smlouva“). Dle článku I., odstavce a), bodu 2 Smlouvy jsou obsahem zprávy informace „zejména kolik a jaké stanice prokázaly stabilitu, kolik a jaké stanice se posunuly, kolik a jaké stanice byly zrušeny, kolik a jaké stanice byly nově zapojeny do reportingu a informace o použitém hardware a software a další důležité informace.“ Součástí zprávy jsou (ve formě příloh) také časové řady požadované podle článku I., odstavce a), bodu 3) Smlouvy. Kromě požadovaných informací podává zpráva obecný přehled zpracování GNSS měření ze stanic na území ČR v roce 2015, tedy včetně monitoringu a zpracovaných kampaní, v podrobnostech odkazujeme patřičné technické zprávy.


Rozsah: 13 stran
Klíčová slova: firemní software ; GNSS ; transformace souřadnic ; ETR2000 ; S-JTSK
Typ publikace: technické zprávy
Odkaz: https://knihovna.vugtk.cz/record/192836/files/TZ1253_Reporting-2015_fin.pdf

Záznam se nachází v těchto sbírkách:
Dokumentační centrum VÚGTK > Výzkumné a technické zprávy
Obsahová charakteristika dokumentů > GNSS & Kosmická geodézie
Online zdroje

 Záznam vytvořen 2016-02-11, poslední editace 2016-03-20


TZ1253:
Stáhnout fulltext
PDF

Hodnotit tento dokument:

Rate this document:
1
2
3
 
(Ještě nerecenzováno)