000192837 001__ 192837
000192837 005__ 20200116102316.0
000192837 020__ $$acze
000192837 040__ $$aABC039$$bcze
000192837 041__ $$acze
000192837 1001_ $$aKostelecký, Jan
000192837 24500 $$aMonitoring permanentních stanic GNSS v roce 2015 – síť CZEPOS$$bTechnická zpráva č 1250/2015$$cJan Kostelecký
000192837 264_1 $$aOndřejov$$bVýzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický, v.v.i.$$c2015
000192837 300__ $$a11 stran
000192837 506__ $$apublic
000192837 520__ $$aMonitoring permanentních stanic v České republice je služba, která slouží k ověřování permanentních stanic, jejichž naměřená data a produkty z nich vzešlé slouží při určování polohy technologiemi GNSS v geodetické praxi. Výsledky zpracování monitoringu permanentních stanic jsou široké veřejnosti publikovány pomocí webových stránek. Tato zpráva předběžně shrnuje výsledky monitoringu stanic sítě CZEPOS v období 12/2014 – 11/2015 na základě smlouvy mezi Výzkumným ústavem geodetickým, topografickým a kartografickým, v.v.i. (č. 5/2014) a Zeměměřickým úřadem (č. OBJS 75). Tato zpráva obsahově navazuje na obdobné zprávy publikované od konce roku 2010 [11, 12, 16, 17, 20]. Od roku 2011 jsou součástí monitoringu sítě CZEPOS a Trimble VRS Now (stanice na českém území). Tato zpráva se podrobněji věnuje výsledkům ze sítě CZEPOS. Pro výsledky sítě Trimble VRS Now bude vydána zvláštní zpráva. Výsledky sítě Trimble VRS Now jsou zmíněny jen v případech, ve kterých by mohly mít vliv na monitoring sítě CZEPOS. Pro detailní studium monitoringu a jeho implementace doporučujeme zprávy [1] a [6].
000192837 540__ $$aDílo je chráněno podle autorského zákona č. 121/2000 Sb.
000192837 590__ $$atest
000192837 655_4 $$atechnické zprávy
000192837 653_0 $$aCZEPOS$$aČesko$$apermanentní stanice GNSS$$aGNSS
000192837 653_2 $$aGeodetická observatoř Pecný
000192837 7102_ $$aGeodetická observatoř Pecný
000192837 8564_ $$uhttps://knihovna.vugtk.cz/record/192837/files/TZ1250-Monitoring_2015_CZEPOS.pdf$$yTZ1250
000192837 8564_ $$uhttps://knihovna.vugtk.cz/record/192837/files/TZ1250-Monitoring_2015_CZEPOS.gif?subformat=icon$$xicon$$yTZ1250
000192837 8564_ $$uhttps://knihovna.vugtk.cz/record/192837/files/TZ1250-Monitoring_2015_CZEPOS.jpg?subformat=icon-180$$xicon-180$$yTZ1250
000192837 8564_ $$uhttps://knihovna.vugtk.cz/record/192837/files/TZ1250-Monitoring_2015_CZEPOS.jpg?subformat=icon-700$$xicon-700$$yTZ1250
000192837 910__ $$aABC039$$bVÝZK-Z1250
000192837 980__ $$avyzkumne_zpravy
000192837 985__ $$agnss
000192837 985__ $$aonline