@article{192837,
   author    = "Kostelecký, Jan and Geodetická observatoř Pecný",
   title    = "Monitoring permanentních stanic GNSS v roce 2015 – síť
           CZEPOS: Technická zpráva č 1250/2015",
}