000192838 001__ 192838
000192838 003__ CZ-ZdVUG
000192838 005__ 20160216090502.0
000192838 040__ $$aABC039$$bcze
000192838 1001_ $$aCimbálník, M
000192838 1102_ $$aVÚGTK
000192838 24500 $$aNávrh na transformaci československé jednotné trigonometrické sítě do přijaté mezinárodní soustavy
000192838 260__ $$aPraha$$bVÚGTK$$c1959
000192838 490__ $$aVýzkumný ústav geodetický, kartografický a topografický v Praze$$vVýzkumná zpráva č. 66
000192838 500__ $$aVýzkumná zpráva č. 66
000192838 500__ $$aOdtajněno 6.6.2002
000192838 655_4 $$avýzkumné zprávy
000192838 910__ $$aABC039$$bVÝZK-Z0066/1959
000192838 980__ $$avyzkumne_zpravy
000192838 990__ $$arevize2015