@article{192838,
   author    = "Cimbálník, M and VÚGTK",
   title    = "Návrh na transformaci československé jednotné
           trigonometrické sítě do přijaté mezinárodní soustavy",
   year     = "1959",
   note     = "Výzkumná zpráva č. 66",
}