Cestovní zpráva ze zahraniční pracovní cesty do Amsterdam (Nizozemí) na ICA/EuroSDR NMA workshop ve dnech 2.12.-4.12.2015
Augustýn, Radek ; Drozda, Jiří

Signature: CEST-Z1870
3 strany
Zdiby : Výzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický, v.v.i. , 2015

Annotation: Jednání pracovní skupiny bylo úzce směřované pro prezentaci přístupu jednotlivých národních mapovacích agentur (NMA) v oblasti vícenásobných reprezentací a automatizované generalizace. Tím přispělo vhodným způsobem k aktualizaci projektu EURO SDR, který se tímto zabývá také ve prospěch projektu TB04CUZK001.

Keywords: národní mapovací agentury NMA ; generalizace

The record appears in these collections:
Documents of VÚGTK > Travel reports > Travel reports VÚGTK
Focus on VÚGTK > VÚGTK Departments > ODIS

 Record created 2016-02-29, last modified 2016-02-29Rate this document:

Rate this document:
1
2
3
 
(Not yet reviewed)