000192846 001__ 192846
000192846 005__ 20160229145021.0
000192846 041__ $$acze
000192846 040__ $$aABC039$$bcze
000192846 1001_ $$aAugustýn, Radek
000192846 24510 $$aCestovní zpráva ze zahraniční pracovní cesty do Amsterdam (Nizozemí) na ICA/EuroSDR NMA workshop ve dnech 2.12.-4.12.2015
000192846 264_1 $$aZdiby$$bVýzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický, v.v.i.$$c2015
000192846 300__ $$a3 strany
000192846 506__ $$apublic
000192846 520__ $$aJednání pracovní skupiny bylo úzce směřované pro prezentaci přístupu jednotlivých národních mapovacích agentur (NMA) v oblasti vícenásobných reprezentací a automatizované generalizace. Tím přispělo vhodným způsobem k aktualizaci projektu EURO SDR, který se tímto zabývá také ve prospěch projektu TB04CUZK001.
000192846 540__ $$aDílo je chráněno podle autorského zákona č. 121/2000 Sb.
000192846 6112_ $$aCA/EuroSDR NMA workshop$$cAmsterdam (Nizozemí)$$d2015-12-02 / 2015-12-04
000192846 655_4 $$acestovní zprávy
000192846 653_0 $$anárodní mapovací agentury NMA$$ageneralizace
000192846 7001_ $$aDrozda, Jiří
000192846 910__ $$aABC039$$bCEST-Z1870
000192846 980__ $$acestovni_zpravy_vugtk
000192846 985__ $$autvar23
000192846 999C1 $$aTB04CUZK001