Cestovní zpráva ze zahraniční pracovní cesty do Amsterdam (Nizozemí) na ICA/EuroSDR NMA workshop ve dnech 2.12.-4.12.2015
Augustýn, Radek ; Drozda, Jiří

Signatura: CEST-Z1870
3 strany
Zdiby : Výzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický, v.v.i. , 2015

Anotace: Jednání pracovní skupiny bylo úzce směřované pro prezentaci přístupu jednotlivých národních mapovacích agentur (NMA) v oblasti vícenásobných reprezentací a automatizované generalizace. Tím přispělo vhodným způsobem k aktualizaci projektu EURO SDR, který se tímto zabývá také ve prospěch projektu TB04CUZK001.

Klíčová slova: národní mapovací agentury NMA ; generalizace

Záznam se nachází v těchto sbírkách:
Dokumentační centrum VÚGTK > Cestovní zprávy > Cestovní zprávy VÚGTK
Výsledky VÚGTK > Podle útvarů / oddělení > 23: Odvětvové informační středisko

 Záznam vytvořen 2016-02-29, poslední editace 2016-02-29Hodnotit tento dokument:

Rate this document:
1
2
3
 
(Ještě nerecenzováno)