000192862 001__ 192862
000192862 005__ 20160321130716.0
000192862 020__ $$acze
000192862 041__ $$acze
000192862 040__ $$aABC039$$bcze
000192862 1001_ $$aKostelecký, Jakub
000192862 24510 $$aShrnutí informací o současném stavu, získaných z přehlídky Základní geodynamické sítě České republiky v roce 2014$$bTechnická zpráva č. 1223/2014
000192862 264_1 $$aOndřejov$$bVýzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický, v.v.i.$$c2014
000192862 300__ $$a130 stran
000192862 506__ $$apublic
000192862 520__ $$aTato technická zpráva shrnuje informace o nových stabilizacích bodů Základní geodynamické sítě České republiky (ZGS), které byly zjištěny při přehlídce bodů v červenci a srpnu 2014. Na přehlídce se zúčastnil též Ing. Černý, pracovník Zeměměřického úřadu v Praze, který souběžně s přehlídkou provedl údržbu bodů (odstranění porostů a obnova nátěrů). Zajistil též odborné odkrytí a zakrytí nucených centrací bodů.
000192862 540__ $$aDílo je chráněno podle autorského zákona č. 121/2000 Sb.
000192862 653_0 $$aČesko$$azákladní geodynamická síť (ZGS)
000192862 655_4 $$avýzkumné zprávy
000192862 7102_ $$aGeodetická observatoř Pecný
000192862 910__ $$aABC039$$bVÝZK-Z1223/2014$$b50171
000192862 980__ $$avyzkumne_zpravy
000192862 985__ $$aprojekty_beta
000192862 999C1 $$aTB02CUZK003 "Integrace polohových, výškových a tíhových základních bodových polí České republiky"$$bTA ČR Beta