000192868 001__ 192868
000192868 005__ 20160321141856.0
000192868 041__ $$acze
000192868 040__ $$aABC039$$bcze
000192868 1001_ $$aKostelecký, Jakub
000192868 24510 $$aFotodokumentace z provedení revize a fyzické údržby Testovací základny pro GPS Skalka$$bTechnická zpráva č.1211/2013
000192868 264_1 $$aOndřejov$$bVýzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický, v.v.i.$$c2013
000192868 300__ $$a12 stran
000192868 506__ $$apublic
000192868 520__ $$aRevize a fyzická údržba Testovací základny pro GPS Skalka byla provedena v měsících srpen, září a říjen roku 2013 na všech 10ti bodech testovací základny. Fyzickou údržbu si vyžádaly zejména body vnější základny - body č.31 až 35.
000192868 540__ $$aDílo je chráněno podle autorského zákona č. 121/2000 Sb.
000192868 655_4 $$avýzkumné zprávy
000192868 7102_ $$aGeodetická observatoř Pecný
000192868 910__ $$aABC039$$b51119$$bVÝZK-Z1211/2013
000192868 980__ $$avyzkumne_zpravy
000192868 985__ $$aprojekty_beta
000192868 999C1 $$aTB01CUZK005$$bTA ČR Beta