000192871 001__ 192871
000192871 005__ 20160321143315.0
000192871 041__ $$acze
000192871 040__ $$aABC039$$bcze
000192871 1001_ $$aFiller, Vratislav
000192871 24510 $$aMonitoring permanentních stanic GNSS v roce 2013 - síť CZEPOS$$bTechnická zpráva č.1218/2013
000192871 264_1 $$aOndřejov$$bVýzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický, v.v.i.$$c2013
000192871 300__ $$a13 stran
000192871 506__ $$apublic
000192871 520__ $$aV období od 1.12.2012 do 30.11.2012 bylo vyhodnoceno celkem 365 denních řešení. Ze sledovaných sítí bylo síťové řešení CZEPOSu vždy ověřeno. Síťové řešení Trimble nebylo ověřeno celkem v pěti dnech, ve všech případech pro výpadek v dodání dat. Oproti roku 2012 se jedná o zlepšení (tehdy byl výpadek dat v devíti dnech).
000192871 540__ $$aDílo je chráněno podle autorského zákona č. 121/2000 Sb.
000192871 655_4 $$avýzkumné zprávy
000192871 653_0 $$aGNSS
000192871 7001_ $$aKostelecký, Jakub
000192871 7102_ $$aGeodetická observatoř Pecný
000192871 910__ $$aABC039$$b51141$$bVÝZK-Z1218/2013
000192871 980__ $$avyzkumne_zpravy