@article{192871,
   author    = "Filler, Vratislav and Kostelecký, Jakub and Geodetická
           observatoř Pecný",
   title    = "Monitoring permanentních stanic GNSS v roce 2013 - síť
           CZEPOS: Technická zpráva č.1218/2013",
}