000192872 001__ 192872
000192872 005__ 20160321143946.0
000192872 041__ $$acze
000192872 040__ $$aABC039$$bcze
000192872 1001_ $$aKostelecký, Jan
000192872 24510 $$aPodklady pro hodnocení transformačních tabulek mezi S-JTSK/05 a S-JTSK$$bTechnická zpráva 1204/2013
000192872 264_1 $$aOndřejov$$bVýzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický, v.v.i.$$c2013
000192872 300__ $$anečíslováno$$e1 CD-ROM
000192872 506__ $$apublic
000192872 520__ $$aTato zpráva vznikla za účelem detailního studia problematických míst, které se vyskytují v tabulkách pro převod rovinných souřadnic Křovákova zobrazení mezi systémy S-JTSK/05 a S-JTSK. Půjde o tabulku 1005 (z května 2010), která ještě obsahovala tzv "18 problematických triangulačních listů" (18TL), dále tabulku 1202 (z února 2012), která vznikla na základě řešení problému 18TL, resp. tabulku 1302 (z února 2013), ve které byly odstraněny 4 lokální hrubé chyby, nalezené v tabulce 1202.
000192872 540__ $$aDílo je chráněno podle autorského zákona č. 121/2000 Sb.
000192872 655_4 $$avýzkumné zprávy
000192872 653_0 $$aKřovákovo zobrazení$$aS-JTSK$$atransformace souřadnic
000192872 7102_ $$aGeodetická observatoř Pecný
000192872 910__ $$aABC039$$b51116$$bVÝZK-Z1204/2013
000192872 980__ $$avyzkumne_zpravy