000192874 001__ 192874
000192874 005__ 20160322092738.0
000192874 041__ $$acze
000192874 040__ $$aABC039$$bcze
000192874 1001_ $$aFiller, Vratislav
000192874 24510 $$aVýpočet souřadnic stanic sítě TopNet v národní realizaci ETRS2000$$bTechnická zpráva č. 1167/2010
000192874 264_1 $$aOndřejov$$bVýzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický, v.v.i.$$c2010
000192874 300__ $$a12 stran
000192874 506__ $$apublic
000192874 520__ $$aÚkolem popsaným v této technické zprávě je vypočítat souřadnice stanic sítě TopNet v národní realizaci ETRS. Pro tento účel byla realizována kombinace řešení kampaně CZECH 7/2010 (označení se vztahuje ke střední epoše řešení 1.7.2010).
000192874 540__ $$aDílo je chráněno podle autorského zákona č. 121/2000 Sb.
000192874 655_4 $$avýzkumné zprávy
000192874 653_0 $$aTopNet$$aETRS
000192874 7001_ $$aKostelecký, Jakub
000192874 7102_ $$aGeodetická observatoř Pecný
000192874 910__ $$aABC039$$b50870$$bVÝZK-Z1167/2010
000192874 980__ $$avyzkumne_zpravy