@article{192874,
   author    = "Filler, Vratislav and Kostelecký, Jakub and Geodetická
           observatoř Pecný",
   title    = "Výpočet souřadnic stanic sítě TopNet v národní
           realizaci ETRS2000: Technická zpráva č. 1167/2010",
}