000192876 001__ 192876
000192876 003__ CZ-ZdVUG
000192876 005__ 20181127114058.0
000192876 041__ $$acze
000192876 040__ $$aABC039$$bcze
000192876 1001_ $$aJurkina, Maria Ivanovna
000192876 24500 $$aNávrh na zpřesnění výpočtu normálních výšek
000192876 655_4 $$ačlánky
000192876 653_0 $$anormální výšky
000192876 7001_ $$aPick, Miloš
000192876 7730_ $$92004$$gRoč.04/č.1 (2004), s.12-25.$$qRoč.04/č.1$$tVojenský geografický obzor
000192876 909CO $$ooai:knihovna.vugtk.cz:111248$$qGLOBAL
000192876 910__ $$aABC039$$b51225
000192876 980__ $$aclanky