000192878 001__ 192878
000192878 005__ 20160323100842.0
000192878 041__ $$acze
000192878 040__ $$aABC039$$bcze
000192878 1001_ $$aFiller, Vratislav
000192878 24510 $$aReporting výsledků měření permanentních stanic GNSS v roce 2015$$bTechnická zpráva č.1253/2015
000192878 264_1 $$aOndřejov$$bVýzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický, v.v.i.$$c2016
000192878 300__ $$a13 stran
000192878 506__ $$apublic
000192878 520__ $$aObsahem zprávy jsou zejména informace kolik a jaké stanice prokázaly stabilitu, kolik a jaké stanice se posunuly, kolik a jaké stanice byly zrušeny, kolik a jaké stanice byly nově zapojeny do reportingu a informace o použitém hardware a software a další důležité informace. Součástí zprávy jsou také časové řady. Kromě toho podává zpráva obecný přehled zpracování GNSS měření ze stanic na území ČR v roce  2015, teny včetně monitoringu a zpracovaných kampaní.
000192878 540__ $$aDílo je chráněno podle autorského zákona č. 121/2000 Sb.
000192878 655_4 $$avýzkumné zprávy
000192878 653_0 $$aGNSS$$aČesko
000192878 7001_ $$aKostelecký, Jakub
000192878 7102_ $$aGeodetická observatoř Pecný
000192878 910__ $$aABC039$$b51241
000192878 980__ $$avyzkumne_zpravy
000192878 999C1 $$asmlouva č.02324/2014-22 ze dne 9.6.2014$$bČeský úřad zeměměřický a katastrální