@article{192878,
   author    = "Filler, Vratislav and Kostelecký, Jakub and Geodetická
           observatoř Pecný",
   title    = "Reporting výsledků měření permanentních stanic GNSS v
           roce 2015: Technická zpráva č.1253/2015",
}