000192899 001__ 192899
000192899 003__ CZ-ZdVUG
000192899 005__ 20181213111437.0
000192899 044__ $$axr
000192899 041__ $$aeng$$acze
000192899 040__ $$aABC039$$bcze
000192899 1001_ $$aDrozda, Jiří
000192899 24510 $$aZpřístupňování informačních zdrojů včetně šedé literatury v Zeměměřické knihovně$$bAccess to all information sources including grey literature in the Surveying Library$$cJiří Drozda, Veronika Synková
000192899 300__ $$a13 stran
000192899 520__ $$aThe Surveying library used the presented version of INVENIO system not only for its digital repository, but also as a solution of the single information access to all its funds. Search and access to the library catalogue, bibliography article, and digital Kramerius library, access to electronic information resources, gray literature and internal documents are provided via INVENIO system. INVENIO serves as a complete library system. Part of this article is presentation of BibCirculation module, which ensures lending library services. The Surveying Library is the first organization that uses this module in the Czech Republic.$$aZeměměřická knihovna využila přednastavenou verzi systému Invenio nejen pro svůj digitální repozitář, ale také jako řešení jednotného přístupu ke svým informačním fondům. Prostřednictvím Invenia je zajištěno vyhledávání a přístup do katalogu knihovny, článkové bibliografie, digitální knihovny Kramerius, k elektronickým informačním zdrojům, šedé literatuře a interním dokumentům. Invenio tedy slouží jako kompletní knihovní systém. Součástí příspěvku bude také představení modulu BibCirculation, který zajišťuje výpůjční knihovní služby. Zeměměřická knihovna je první, která tento modul v České republice využívá.
000192899 655_4 $$ačlánky
000192899 653_0 $$aZeměměřická knihovna$$adigitální repozitář$$aknihovní systém$$aINVENIO$$ašedá literatura
000192899 7101_ $$aSynková, Veronika
000192899 7102_ $$aVýzkumný ústav geodetický, kartografický a topografický, v.v.i.
000192899 8564_ $$uhttps://knihovna.vugtk.cz/record/192899/files/KSLaDR_aj_obr.pdf$$yFulltext anglicky
000192899 8564_ $$uhttps://knihovna.vugtk.cz/record/192899/files/KSLaDR_cz_rec.pdf$$yFulltext česky
000192899 8564_ $$uhttps://knihovna.vugtk.cz/record/192899/files/SL2014-aj.pptx$$yPrezentace anglicky
000192899 8564_ $$uhttps://knihovna.vugtk.cz/record/192899/files/SL2014-cj.pptx$$yPrezentace česky
000192899 8564_ $$uhttps://knihovna.vugtk.cz/record/192899/files/KSLaDR_aj_obr.gif?subformat=icon$$xicon$$yFulltext anglicky
000192899 8564_ $$uhttps://knihovna.vugtk.cz/record/192899/files/KSLaDR_aj_obr.jpg?subformat=icon-180$$xicon-180$$yFulltext anglicky
000192899 8564_ $$uhttps://knihovna.vugtk.cz/record/192899/files/KSLaDR_aj_obr.jpg?subformat=icon-700$$xicon-700$$yFulltext anglicky
000192899 8564_ $$uhttps://knihovna.vugtk.cz/record/192899/files/KSLaDR_cz_rec.gif?subformat=icon$$xicon$$yFulltext česky
000192899 8564_ $$uhttps://knihovna.vugtk.cz/record/192899/files/KSLaDR_cz_rec.jpg?subformat=icon-180$$xicon-180$$yFulltext česky
000192899 8564_ $$uhttps://knihovna.vugtk.cz/record/192899/files/KSLaDR_cz_rec.jpg?subformat=icon-700$$xicon-700$$yFulltext česky
000192899 980__ $$aclanky_vugtk
000192899 985__ $$autvar23
000192899 985__ $$aonline
000192899 985__ $$adrozda