@article{192899,
   author    = "Drozda, Jiří and Synková, Veronika and Výzkumný ústav
           geodetický, kartografický a topografický, v.v.i.",
   title    = "Zpřístupňování informačních zdrojů včetně šedé
           literatury v Zeměměřické knihovně: Access to all
           information sources including grey literature in the
           Surveying Library",
}