Bibliografie VÚGTK
Zpřístupňování informačních zdrojů včetně šedé literatury v Zeměměřické knihovně: Access to all information sources including grey literature in the Surveying Library
Drozda, Jiří ; Synková, Veronika ; Výzkumný ústav geodetický, kartografický a topografický, v.v.i.Typ publikace: články
Rozsah: 13 stran

Odkaz: https://knihovna.vugtk.cz/record/192899/files/KSLaDR_aj_obr.pdf; https://knihovna.vugtk.cz/record/192899/files/KSLaDR_cz_rec.pdf; https://knihovna.vugtk.cz/record/192899/files/SL2014-aj.pptx; https://knihovna.vugtk.cz/record/192899/files/SL2014-cj.pptx
Anotace: Zeměměřická knihovna využila přednastavenou verzi systému Invenio nejen pro svůj digitální repozitář, ale také jako řešení jednotného přístupu ke svým informačním fondům. Prostřednictvím Invenia je zajištěno vyhledávání a přístup do katalogu knihovny, článkové bibliografie, digitální knihovny Kramerius, k elektronickým informačním zdrojům, šedé literatuře a interním dokumentům. Invenio tedy slouží jako kompletní knihovní systém. Součástí příspěvku bude také představení modulu BibCirculation, který zajišťuje výpůjční knihovní služby. Zeměměřická knihovna je první, která tento modul v České republice využívá.
The Surveying library used the presented version of INVENIO system not only for its digital repository, but also as a solution of the single information access to all its funds. Search and access to the library catalogue, bibliography article, and digital Kramerius library, access to electronic information resources, gray literature and internal documents are provided via INVENIO system. INVENIO serves as a complete library system. Part of this article is presentation of BibCirculation module, which ensures lending library services. The Surveying Library is the first organization that uses this module in the Czech Republic.

Klíčová slova: šedá literatura ; INVENIO ; knihovní systém ; digitální repozitář ; Zeměměřická knihovna

Citace: DROZDA, Jiří a Veronika SYNKOVÁ. Zpřístupňování informačních zdrojů včetně šedé literatury v Zeměměřické knihovně [online]. Zdiby: Výzkumný ústav geodetický, kartografický a topografický, 2014, 24.10.2014, , 13 [cit. 2018-12-13]. Dostupné z: https://knihovna.vugtk.cz/record/192899/files/KSLaDR_cz_rec.pdf

Záznam se nachází v těchto sbírkách:
Výsledky VÚGTK > Podle útvarů / oddělení > 23: Odvětvové informační středisko
Výsledky VÚGTK > Vědečtí výzkumníci > Ing. Jiří Drozda
Dokumentační centrum VÚGTK > Články VÚGTK
Online zdroje

 Záznam vytvořen 2016-04-22, poslední editace 2018-12-13


Fulltext anglicky:
Stáhnout fulltextPDF
Fulltext česky:
Stáhnout fulltextPDF
Prezentace anglicky:
Stáhnout fulltextPPTX
Prezentace česky:
Stáhnout fulltextPPTX
Hodnotit tento dokument:

Rate this document:
1
2
3
 
(Ještě nerecenzováno)