Bibliografie VÚGTK
Zpřístupňování informačních zdrojů včetně šedé literatury v Zeměměřické knihovně: Access to all information sources including grey literature in the Surveying Library
Drozda, Jiří ; Synková, Veronika ; Výzkumný ústav geodetický, kartografický a topografický, v.v.i.Publication type: články
Extent13 stran

Link: https://knihovna.vugtk.cz/record/192899/files/KSLaDR_aj_obr.pdf; https://knihovna.vugtk.cz/record/192899/files/KSLaDR_cz_rec.pdf; https://knihovna.vugtk.cz/record/192899/files/SL2014-aj.pptx; https://knihovna.vugtk.cz/record/192899/files/SL2014-cj.pptx
Annotation: Zeměměřická knihovna využila přednastavenou verzi systému Invenio nejen pro svůj digitální repozitář, ale také jako řešení jednotného přístupu ke svým informačním fondům. Prostřednictvím Invenia je zajištěno vyhledávání a přístup do katalogu knihovny, článkové bibliografie, digitální knihovny Kramerius, k elektronickým informačním zdrojům, šedé literatuře a interním dokumentům. Invenio tedy slouží jako kompletní knihovní systém. Součástí příspěvku bude také představení modulu BibCirculation, který zajišťuje výpůjční knihovní služby. Zeměměřická knihovna je první, která tento modul v České republice využívá.
The Surveying library used the presented version of INVENIO system not only for its digital repository, but also as a solution of the single information access to all its funds. Search and access to the library catalogue, bibliography article, and digital Kramerius library, access to electronic information resources, gray literature and internal documents are provided via INVENIO system. INVENIO serves as a complete library system. Part of this article is presentation of BibCirculation module, which ensures lending library services. The Surveying Library is the first organization that uses this module in the Czech Republic.

Keywords: šedá literatura ; INVENIO ; knihovní systém ; digitální repozitář ; Zeměměřická knihovna

Citation: DROZDA, Jiří a Veronika SYNKOVÁ. Zpřístupňování informačních zdrojů včetně šedé literatury v Zeměměřické knihovně [online]. Zdiby: Výzkumný ústav geodetický, kartografický a topografický, 2014, 24.10.2014, , 13 [cit. 2018-12-13]. Dostupné z: https://knihovna.vugtk.cz/record/192899/files/KSLaDR_cz_rec.pdf

The record appears in these collections:
Focus on VÚGTK > VÚGTK Departments > ODIS
Focus on VÚGTK > Researchers > Jiří Drozda
Documents of VÚGTK > Articles VÚGTK
Online Resources

 Record created 2016-04-22, last modified 2018-12-13


Fulltext anglicky:
Download fulltextPDF
Fulltext česky:
Download fulltextPDF
Prezentace anglicky:
Download fulltextPPTX
Prezentace česky:
Download fulltextPPTX
Rate this document:

Rate this document:
1
2
3
 
(Not yet reviewed)