000192906 001__ 192906
000192906 005__ 20190429184538.0
000192906 020__ $$a978-80-85881-39-4
000192906 040__ $$aABC039$$bcze
000192906 046__ $$k2016
000192906 044__ $$axr
000192906 041__ $$acze
000192906 1102_ $$aVýzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický, v.v.i.
000192906 24510 $$aVýroční zpráva za rok 2015
000192906 24633 $$aVýzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický, v. v. i.$$bThe Research Institute of Geodesy, Topography and Cartography, v.v.i.
000192906 264_1 $$aZdiby$$bVýzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický, v.v.i.$$c2016
000192906 300__ $$a100 stran$$c30 cm
000192906 490__ $$aEdice VÚGTK$$vŘada 7$$x2336‐3843
000192906 506__ $$apublic
000192906 540__ $$aText je chráněný podle autorského zákona č. 121/2000 Sb.
000192906 8564_ $$uhttps://knihovna.vugtk.cz/record/192906/files/Vyrocni_zprava_2015_final.pdf$$yVýroční zpráva 2015
000192906 8564_ $$uhttps://knihovna.vugtk.cz/record/192906/files/Vyrocni_zprava_2015_final.gif?subformat=icon$$xicon$$yVýroční zpráva 2015
000192906 8564_ $$uhttps://knihovna.vugtk.cz/record/192906/files/Vyrocni_zprava_2015_final.jpg?subformat=icon-180$$xicon-180$$yVýroční zpráva 2015
000192906 8564_ $$uhttps://knihovna.vugtk.cz/record/192906/files/Vyrocni_zprava_2015_final.jpg?subformat=icon-700$$xicon-700$$yVýroční zpráva 2015
000192906 909CO $$ooai:knihovna.vugtk.cz:192906$$pNUSL
000192906 910__ $$aABC039$$b39972
000192906 980__ $$avyrocni_zpravy_vugtk
000192906 985__ $$aonline
000192906 985__ $$anusl
000192906 998__ $$aABC039