000192935 001__ 192935
000192935 005__ 20160810140649.0
000192935 041__ $$acze
000192935 040__ $$aABC039$$bcze
000192935 1001_ $$aDrozda, Jiří
000192935 24510 $$aCestovní zpráva ze zahraniční pracovní cesty do Lisabon, Portugalsko na Konference ICT 2015 ve dnech 19.10.-23.10.2015
000192935 264_1 $$aZdiby$$bVýzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický, v.v.i.$$c2015
000192935 300__ $$a5 stran
000192935 506__ $$apublic
000192935 520__ $$aÚčast na konferenci ICT 2015, jednání s potenciálními partnery a informace o připravovaných projektech.
000192935 540__ $$aDílo je chráněno podle autorského zákona č. 121/2000 Sb.
000192935 655_4 $$acestovní zprávy
000192935 910__ $$aABC039$$bCEST-Z1885
000192935 980__ $$acestovni_zpravy_vugtk
000192935 985__ $$autvar23
000192935 999C1 $$bEvropská komise