Omezené
Influence of surface reflectivity on reflectorless electronic distance measurement and terrestrial laser scanning
Překlad názvu: Vliv reflektivity povrchu na bezreflektorové elektronické měření vzdáleností a pozemní laserové skenování
Zámečníková, Miriam

Signatura: 50496
Anotace: cze Přesnost bezreflektorového elektronického měření vzdáleností závisí na přístroji, atmosféře a povrchu. Vliv povrchu je důležitý v mnoha geodetických aplikacích. Byl proveden experimentální výzkum vlivu reflexivity povrchu na měření vzdáleností pozemním laserovým skenerem. Výsledky ukazují, že rozdílná reflexivita může skutečně způsobovat systematické odchylky několika milimetrů u difuzně odrážejících ploch a dokonce větší u směrově odrazivých ploch. Uvedená aproximace korekcí umožnila snížit velikost odchylek až o 70%. Výsledky experimentu lze aplikovat na široký okruh přístrojů, nejen na laserové skenery.


Zdroj: Journal of applied geodesy : Roč.8/č.4, s.311-325
Zdrojový dokument: Journal of applied geodesy; ISSN: 1862-9016
Rozsah: 15 stran
Klíčová slova: laserové skenování ; elektronické měření délek ; intenzita signálu
Typ publikace: anotace
Poznámky: Anotátor: di; [obr.12, tab.5. - Lit.14. - Res]

Záznam se nachází v těchto sbírkách:
Obsahová charakteristika dokumentů > Teoretická geodézie
Anotace článků

 Záznam vytvořen 2016-09-07, poslední editace 2016-09-07Hodnotit tento dokument:

Rate this document:
1
2
3
 
(Ještě nerecenzováno)