@article{193102,
   author    = "Šíma, Jiří and Český úřad zeměměřický a
           katastrální",
   title    = "Historický vývoj zeměměřických činností ve
           veřejném zájmu a vlastních orgánů v civilní sféře;
           1. vydání",
}