Metrologická návaznost měření v Základní geodynamické síti
Lechner, Jiří ; Pálinkáš, Vojtěch ; Valko, Miloš ; Kostelecký, Jakub ; Výzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický, v.v.i.


Nakladatelské údaje: Zdiby : Výzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický, v.v.i. , 2016
Anotace: Cílem projektu je: vytvoření certifikované metodiky pro metrologickou návaznost měření v Základní geodynamické síti ČR. Měření v Základní geodynamické síti jsou prováděna pomocí následujících přístrojů a pomůcek: GNSS aparatura, nivelační lať, teodolit s dálkoměrem/totální stanice, měřické pásmo, absolutní a relativní gravimetr. Jedná se tedy o stanovení postupu pro metrologickou návaznost Základní geodynamické sítě zaměřené pomocí těchto měřidel a vycházející ze státních etalonů dlouhých délek, tíhového zrychlení a referenčních etalonů polohy a úhlů.


Rozsah: 28 stran
Klíčová slova: základní geodynamická síť ; GNSS ; gravimeter ; metrology ; geodynamics
Typ publikace: certifikovaná metodika
Poznámky: RIV: RIV/00025615:_____/16:N0000033
Odkaz: https://knihovna.vugtk.cz/record/193166/files/TB05CUZK003_Metrol.navaz_N-certifik_metodika.pdf

Záznam se nachází v těchto sbírkách:
Výsledky VÚGTK > Vědečtí pracovníci VÚGTK > Ing. Jakub Kostelecký, Ph.D.
Výsledky VÚGTK > Vědečtí pracovníci VÚGTK > Ing. Vojtěch Pálinkáš, Ph.D.
Výsledky VÚGTK > Vědečtí pracovníci VÚGTK > Ing. Jiří Lechner, CSc.
Výsledky VÚGTK > Vědečtí pracovníci VÚGTK > Ing. Miloš Vaľko, Ph.D.
Dokumentační centrum VÚGTK > Šedá literatura VÚGTK
Výsledky VÚGTK > Výsledky RIV
Služební záznamy knihovny > NUSL
Projekty Beta
Online zdroje

 Záznam vytvořen 2017-03-31, poslední editace 2019-05-13


Fulltext:
Stáhnout fulltext
PDF

Hodnotit tento dokument:

Rate this document:
1
2
3
 
(Ještě nerecenzováno)